ÚMVP III. - Mikrovállalkozás fejlesztés

Megjelent immáron harmadszor - ezúttal központi meghirdetésben - a mikrovállalkozások fejlesztése pályázat.

A pályázati feltételeket tartalmazó jogcímrendelet: 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A pályázati adatlapokat és útmutatókat tartalmazó MVH közlemény: 87/2011. (VI. 3.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

A támogatás célja:
A vidéki térségekben alapított új, illetve működő mikro-vállalkozások beruházásainak és műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása, annak érdekében, hogy a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség fejlődjön. A program fontos eleme a régi munkahelyek megtartása, újak létrehozása és a gazdasági szerkezet átalakításának elősegítése.

Támogatható tevékenységek: Mikrovállalkozások gépbeszerzései, építési beruházásai, egyéb fejlesztései

Pályázók köre: Mikrovállalkozások
Támogatás: 60% ill. 65% vissza nem térítendő támogatás
Tám. összeg: 1 - 35 millió Ft (összkeret: 7 md Ft országosan)
Jogosult települések köre: Városok kivételével szinte minden település (pontos településlista a jogcímrendeletben!)

A pályázattal kapcsolatos speciális kérdésekben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Zalaegerszegi Kirendeltségének munkatársai, általános kérdésekben a Zala Termálvölgye Egyesület munkatársai nyújthatnak Önnek tanácsot.

FIGYELEM! Az összefoglalóban leírt adatok a 2011.06.22-i állapotot tükrözik. Az esetleges módosulásokat a www.mvh.gov.hu ill. www.umvp.eu honlapon követheti nyomon!

Kiíró: 
Vidékfejlesztési Minisztérium
Beadás időszaka: 
2011. július 15. 23:59