Lezajlott a tájékoztató fórum

Lezajlott a tájékoztató fórum
Lezajlott a tájékoztató fórum
Lezajlott a tájékoztató fórum
Lezajlott a tájékoztató fórum
Lezajlott a tájékoztató fórum

A Zala Termálvölgye Egyesület 2011. január 24-én tájékoztató fórumot szervezett az ÚMVP III. tengely 4 intézkedése (Falumegújítás, Vidéki örökség megőrzése, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Mikrovállalkozások fejlesztése), valamint a LEADER program keretében nyertes pályázatok megvalósításához kapcsolódó ismeretekről.

A fórumon elsőként Guitprechtné Molnár Erzsébet, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Gratulált a nyerteseknek és ismertette a tájékoztató fórum napirendjét. Felvezetőjében felhívta a pályázók figyelmét arra, hogy
• bonyolult a pályázati rendszer;
• sokszor nem egyértelmű feltételek;
• van, hogy bizonyos kérdésekben az MVH álláspontja utólag változik;
• fontos, hogy a megvalósítás során felkészültek legyenek a projektgazdák

Szabó Tibor munkaszervezet vezető a kifizetési kérelmek összeállításához és a megvalósításhoz, valamint a helyszíni ellenőrzésekhez kapcsolódó általános információkat ismertette. Előadásában többek között szó esett a műszaki tartalom módosításáról, a bizonylatok kötelező tartalmi elemeiről, az utófinanszírozásról stb.
Az előadás vázlata röviden:
• Kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók (ki jogosult benyújtani, milyen módon és hova),
• Kifizetési kérelem benyújtási időszakok,
• Beruházások megkezdésének és befejezésének fogalma,
• Gépberuházások megkezdésének és befejezésének fogalma,
• Építési beruházásokkal kapcsolatos tudnivalók,
• Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó feltételek,
• Arculati elemek alkalmazása,
• Üzemeltetési kötelezettség,
• Bizonylatokra vonatkozó előírások,
• Adatszolgáltatás, monitoring
• Helyszíni ellenőrzések.

Porkoláb Judit projektmenedzser a megvalósításhoz kötődő legfontosabb közbeszerzési ismereteket adta át a résztvevőknek. Előadásában kiemelte a legfontosabb – pályázókat érintő – jogszabályváltozásokat, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy ahol nem rendelkeznek közbeszerzés terén tapasztalattal, ott mindenképpen érdemes szakembert igénybe venni az eljárás lebonyolításához.

Az előadás vázlata röviden:
• Fontosabb közbeszerzési és EMVA támogatás igénybevételét szabályozó jogszabályok ismertetése,
• Közbeszerzési eljárás fogalma, célja, tárgya és alanyai,
• Közbeszerzések értéke és a 2011. évi közbeszerzési értékhatárok,
• Klasszikus ajánlatkérőkre és a támogatott szervezetekre vonatkozó fontosabb szabályok,
• Közbeszerzési eljárások előkészítése, valamint lebonyolítása során az ajánlatkérők legfontosabb teendői,
• MVH-hoz benyújtandó dokumentumok és a benyújtásra vonatkozó előírások,
• Közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén módosuló megvalósítási határidők.

Az előadások után a jelenlevők kérdéseket tehettek fel, melyek megválaszolását követően az Egyesület elnöke zárta a rendezvényt.

A fórum képei megtekinthetőek galériánkban.

Közzététel: 2011. január 25.
Forrás: Zala Termálvölgye Egyesület