Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2019/2.

in
Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2019/2.
2019. szeptember 18. 8:00 - 8:30

Hely

Zalaszentgrót

Tisztelt Egyesületi Tag!

Ez úton meghívom a Zala Termálvölgye Egyesület (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.) soron következő közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja: 2019. szeptember 18. (szerda) 8.00 óra
A közgyűlés helyszíne: Egyesületi tárgyaló, Zalaszentgrót, Batthyány Lajos út 13.

A közgyűlés napirendi pontjai:
- 1. napirendi pont: Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
- Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés egy órával később, ugyanazon a helyen: Zalaszentgróton, az Egyesületi tárgyalóban (Batthyány Lajos út 13.), 2019. szeptember 18-án, 9.00 órakor kerül megtartásra.

Az alapszabály szerint a megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen a csatolt meghatalmazás segítségével helyettes útján is képviseltetheti szervezetét.

Tekintettel a napirendek fontosságára a közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt: Zalaszentgrót, 2019. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Guitprechtné Molnár Erzsébet, elnök