Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2019/1.

in
Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2019/1.
2019. május 22. 14:00 - 15:30

Hely

Noé Borház
Fő út 18.
Dötk

Tisztelt Egyesületi Tag!

Ez úton meghívom a Zala Termálvölgye Egyesület (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.) soron következő közgyűlésére.
A közgyűlés időpontja: 2019. május 22. (szerda) 14.00 óra
A közgyűlés helyszíne: Dötk, Noé Borház (Fő út 18.)
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: A 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
• 2018. évi szakmai beszámoló elfogadása
• 2018. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
Közhasznúsági jelentés elfogadása
• Az Ellenőrző Bizottság véleményének megismerése
2. napirendi pont: A 2019. év szakmai munkájának és pénzügyi tervének elfogadása
• 2019. év szakmai munkatervének elfogadása
• 2019. évi költségvetési terv elfogadása
Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés egy órával később, ugyanazon a helyen: Dötkön, a Noé Borházban (Fő út 18.), 2019. május 22-én, 15.00 órakor kerül megtartásra.

Az alapszabály szerint a megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Az első időpontra meghirdetett közgyűlés, ha nem határozatképes, akkor a Noé Borház bemutatására kerül sor a 14.00 órától 15.00 óráig terjedő időszakban.

Amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen a csatolt meghatalmazás segítségével helyettes útján is képviseltetheti szervezetét.

Tekintettel a napirendek fontosságára a közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt: Zalaszentgrót, 2019. május 8.

Üdvözlettel:
Guitprechtné Molnár Erzsébet, elnök