Zala Termálvölgye Egyesület elnökségi ülése 2019/1.

in
Zala Termálvölgye Egyesület elnökségi ülése 2019/1.
2019. május 7. 13:30 - 14:30

Hely

Egyesületi tárgyaló
Batthyány Lajos út 13.
Zalaszentgrót, 8790

Tisztelt Elnökségi Tag!

Ez úton meghívom a Zala Termálvölgye Egyesület soron következő elnökségi ülésére.
Az elnökségi ülés időpontja: 2019. május 7. (kedd) 13.30 óra
Az elnökségi ülés helyszíne: Zalaszentgrót, Egyesületi tárgyaló
8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
2. napirendi pont: A Közgyűlés napirendi pontjainak előkészítése
A 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
• 2018. évi szakmai beszámoló tárgyalása
• 2018. évi pénzügyi beszámoló tárgyalása
• Közhasznúsági jelentés tárgyalása
• Az Ellenőrző Bizottság véleményének megismerése
3. napirendi pont: A Közgyűlés napirendi pontjainak előkészítése
A 2019. év szakmai munkájának és pénzügyi tervének elfogadása
• 2019. év szakmai munkatervének elfogadása
• 2019. évi költségvetési terv elfogadása
4. napirendi pont: LEADER pályázati felhívások módosítása
5. napirendi pont: Tagok belépése, kilépése
6. napirendi pont: Béren kívüli juttatások szabályzatának módosítása
Egyebek

Kérem, hogy az ülésen vegyen részt, megjelenésére számítunk!

Kelt: Zalaszentgrót, 2019. április 30.

Üdvözlettel:

Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök, Zala Termálvölgye Egyesület