Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2018/2.

in
Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2018/2.
2018. december 10. 13:00 - 14:30

Hely

Turisztikai Iroda
Templom tér 7.
Zalaszentgrót, 8790

Tisztelt Egyesületi Tag!

Ez úton meghívom a Zala Termálvölgye Egyesület (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.) soron következő közgyűlésére.
A közgyűlés időpontja: 2018. december 10. (hétfő) 13.00 óra
A közgyűlés helyszíne: Zalaszentgrót, Turisztikai Iroda (Templom tér 7.)
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: Tisztújítás
Egyebek: Tájékoztató LEADER pályáztatás helyzetéről; Tájékoztató Zala-völgyi Nyitott Porta programról

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés egy órával később, ugyanazon a helyen: Zalaszentgróton, a Turisztikai Irodában (Templom tér 7.), 2018. december 10-én, 14.00 órakor kerül megtartásra.

Az alapszabály szerint a megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Az első időpontra meghirdetett közgyűlés, ha nem határozatképes, akkor a LEADER pályáztatás helyzetéről, valamint a Zala-völgyi Nyitott Porta programról szóló tájékoztatóra kerül sor a 13.00 órától 14.00 óráig terjedő időszakban.

Tisztelt Tagtársunk!

Az Egyesület jelenlegi elnökségének, felügyelő bizottságának mandátuma lejárt, ezért szükséges a tisztújítás. Annak érdekében, hogy a tisztújító közgyűlést szabályosan, az alapszabálynak megfelelően, és gördülékenyen le tudjuk bonyolítani, engedje meg, hogy néhány dologra felhívjuk a figyelmét!
A tisztújítás sikeressége érdekében kérem, tegyen javaslatot a tisztségviselők személyére. A megválasztott tisztségviselők mandátuma 3 évre szól. Az Egyesület tagjai minden tisztségre megválaszthatóak, amennyiben nem esik a jogszabályban megfogalmazott korlátozások hatálya alá.

A tisztségviselők személyére szóló javaslatait előzetesen (2018. december 7-ig) az Egyesület elnöksége által felkért jelölőbizottság tagjainál, valamint a közgyűlésen teheti meg:
Körmendy Marianna, civil szféra, Zalabér
Bakos Péter, vállalkozói szféra, Zalaszentlászló
Zsuppán József, közszféra, Zalabér

A jelölésnél kérem, vegyék figyelembe az alapszabály vonatkozó előírásait (9.§. elnökség és 14.§. felügyelő bizottság). Néhány fontosabb előírás:
Az elnökség 7 tagú. Tagságában egyik szféra (civil, vállalkozói illetve közszféra) aránya sem haladhatja meg a 49%-ot (azaz a 3 főt).
A felügyelő bizottság 3 tagú.

Amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen a csatolt meghatalmazás segítségével helyettes útján is képviseltetheti szervezetét.

Tekintettel a napirendek fontosságára a közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt: Zalaszentgrót, 2018. november 28.

Üdvözlettel:
Guitprechtné Molnár Erzsébet, elnök