Zala Termálvölgye Egyesület elnökségi ülése 2018/3.

in
Zala Termálvölgye Egyesület elnökségi ülése 2018/3.
2018. május 3. 13:30 - 14:30

Hely

Egyesületi tárgyaló
Batthyány Lajos út 13.
Zalaszentgrót, 8790

Tisztelt Elnökségi Tag!

Ez úton meghívom a Zala Termálvölgye Egyesület soron következő elnökségi ülésére.
Az elnökségi ülés időpontja: 2018. május 3. (csütörtök) 13.30 óra
Az elnökségi ülés helyszíne: Zalaszentgrót, Egyesületi tárgyaló
8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.

Az elnökségi ülés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
2. napirendi pont: A Közgyűlés napirendi pontjainak előkészítése
A 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
2017. évi szakmai beszámoló tárgyalása
2017. évi pénzügyi beszámoló tárgyalása
Közhasznúsági jelentés tárgyalása
Az Ellenőrző Bizottság véleményének megismerése
3. napirendi pont: A Közgyűlés napirendi pontjainak előkészítése
A 2018. év szakmai munkájának és pénzügyi tervének elfogadása
2018. év szakmai munkatervének elfogadása
2018. évi költségvetési terv elfogadása
4. napirendi pont: Sátor bérbeadása
5. napirendi pont: Helyi Fejlesztési Stratégia módosításának tárgyalása
6. napirendi pont: Tagok belépése, kilépése
Egyebek

Kérem, hogy az ülésen vegyen részt, megjelenésére számítunk!

Kelt: Zalaszentgrót, 2018. április 26.

Üdvözlettel:

Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök, Zala Termálvölgye Egyesület