Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2017/2.

in
Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2017/2.
2017. december 12. 14:00 - 15:30

Hely

Turisztikai Iroda
Templom tér 7.
Zalaszentgrót, 8790

Tisztelt Egyesületi Tag!

Ez úton meghívom a Zala Termálvölgye Egyesület (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.) soron következő közgyűlésére.
A közgyűlés időpontja: 2017. december 12. (kedd) 14.00 óra
A közgyűlés helyszíne: Zalaszentgrót, Turisztikai Iroda (Templom tér 7.)
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. napirendi pont: Tisztségviselő választása
2. napirendi pont: Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
3. napirendi pont: Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjainak megválasztása
Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés egy órával később, ugyanazon a helyen: Zalaszentgróton, a Turisztikai Irodában (Templom tér 7.), 2017. december 12-én, 15.00 órakor kerül megtartásra.

Az alapszabály szerint a megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Az első időpontra meghirdetett közgyűlés, ha nem határozatképes, akkor a megjelenő közösségfejlesztési célú LEADER pályázati felhívásokról szóló tájékoztató kerül megtartásra a 14.00 órától 15.00 óráig terjedő időszakban.

Tisztelt Tagtársunk!

Tisztújításra több vezető tisztségviselő lemondása miatt lesz szükség. Annak érdekében, hogy a tisztújító közgyűlést szabályosan, az alapszabálynak megfelelően, és gördülékenyen le tudjuk bonyolítani, engedje meg, hogy néhány dologra felhívjuk a figyelmét.
A tisztségviselő személyére szóló javaslatait a közgyűlésen teheti meg. Az Egyesület tagjai minden tisztségre megválaszthatóak, amennyiben nem esik a jogszabályban megfogalmazott korlátozások hatálya alá.
A jelölésnél kérem, vegyék figyelembe az alapszabály vonatkozó előírásait (9.§. elnökség). Néhány fontosabb előírás:
- Az elnökség 7 tagú. Tagságában egyik szféra (civil, vállalkozói illetve közszféra) aránya sem haladhatja meg a 49%-ot (azaz a 3 főt).

Amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen a csatolt meghatalmazás segítségével helyettes útján is képviseltetheti szervezetét.

Tekintettel a napirendek fontosságára a közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt: Zalaszentgrót, 2017. november 24.

Üdvözlettel:

Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök