Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2017/1.

in
Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2017/1.
2017. május 18. 14:00 - 15:30

Hely

Turisztikai Iroda
Templom tér 7.
Zalaszentgrót, 8790

Tisztelt Egyesületi Tag!

Ez úton meghívom a Zala Termálvölgye Egyesület (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 13.) soron következő közgyűlésére.
A közgyűlés időpontja: 2017. május 18. (csütörtök) 14.00 óra
A közgyűlés helyszíne: Zalaszentgrót, Turisztikai Iroda (Templom tér 7.)

A közgyűlés napirendi pontjai:

 • 1. napirendi pont: Zala Termálvölgye Nyitott Porta hálózat megalakítása
 • 2. napirendi pont: A 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
 • ---2016. évi szakmai beszámoló elfogadása
 • ---2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
 • ---Közhasznúsági jelentés elfogadása
 • ---Az Ellenőrző Bizottság véleményének megismerése
 • 3. napirendi pont: A 2017. év szakmai munkájának és pénzügyi tervének elfogadása
 • ---2017. év szakmai munkatervének elfogadása
 • ---2017. évi költségvetési terv elfogadása
 • 4. napirendi pont: Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
 • 5. napirendi pont: Helyi Bíráló Bizottság (HBB) tagjainak megválasztása
 • Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés egy órával később, ugyanazon a helyen: Zalaszentgróton, a Turisztikai Irodában (Templom tér 7.), 2017. május 18-án, 15.00 órakor kerül megtartásra.

Az alapszabály szerint a megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Az első időpontra meghirdetett közgyűlés, ha nem határozatképes, akkor a 4. napirendi pontnál elfogadásra váró Helyi Fejlesztési Stratégia részletesebb bemutatása, valamint a 1. napirendi pontnál jelzett Nyitott Porta hálózat együttműködési megállapodásának aláírása történik meg a 14.00 órától 15.00 óráig terjedő időszakban.

Amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen a csatolt meghatalmazás segítségével helyettes útján is képviseltetheti szervezetét.
Tekintettel a napirendek fontosságára a közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:

Guitprechtné Molnár Erzsébet
elnök