Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2016/1.

in
Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2016/1.
2016. május 18. 13:30 - 15:30

Hely

Deák kúria
Kúria utca 8.
Kehidakustány

Tisztelt Egyesületi Tag!

Ez úton meghívom a Zala Termálvölgye Egyesület (székhely: 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 9.) soron következő közgyűlésére.
A közgyűlés időpontja: 2016. május 18. (szerda) 13.30 óra
A közgyűlés helyszíne: Kehidakustány, Deák kúria (Kúria utca 8.)

A közgyűlés napirendi pontjai:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés egy órával később, ugyanazon a helyen: Kehidakustányban, a Deák kúriában (Kúria utca 8.), 2016. május 18-án, 14.30 órakor kerül megtartásra.

Az alapszabály szerint a megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Az első időpontra meghirdetett közgyűlés, ha nem határozatképes, akkor az 5. napirendi pontnál elfogadásra váró Helyi Fejlesztési Stratégia részletesebb bemutatása, valamint a Deák kúriában vezetett körséta történik meg a 13.30 órától 14.30 óráig terjedő időszakban.

Tisztelt Tagtársunk!
Tisztújításra az egyik elnökségi tag lemondása miatt lesz szükség. Annak érdekében, hogy a tisztújító közgyűlést szabályosan, az alapszabálynak megfelelően, és gördülékenyen le tudjuk bonyolítani, engedje meg, hogy néhány dologra felhívjuk a figyelmét.
A tisztségviselő személyére szóló javaslatait a közgyűlésen teheti meg. Az Egyesület tagjai minden tisztségre megválaszthatóak, amennyiben nem esik a jogszabályban megfogalmazott korlátozások hatálya alá.
A jelölésnél kérem, vegyék figyelembe az alapszabály illetve amennyiben a közgyűlés az első napirend kapcsán azt elfogadja, a módosított alapszabály vonatkozó előírásait (9.§. elnökség). Néhány fontosabb előírás:
Az elnökség 7 tagú. Tagságában egyik szféra (civil, vállalkozói illetve közszféra) aránya sem haladhatja meg a 49%-ot (azaz a 3 főt).

Amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen a csatolt meghatalmazás segítségével helyettes útján is képviseltetheti szervezetét.

Tekintettel a napirendek fontosságára a közgyűlésen való megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kelt: Zalaszentgrót, 2016. május 12.

Üdvözlettel:

Guitprechtné Molnár Erzsébet, elnök