Helyi Fejlesztési Stratégia tervezése 2015-2017

Tisztelt Érdeklődő!

Az alábbi oldalon a Zala Termálvölgye Helyi Akciócsoport 2014-2020-as LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiájának 2015-2017. évi tervezésének aktualitásai, tudnivalói, háttéranyagai olvashatóak. Az új Vidékfejlesztési Program 2015-től megnyíló pályázatairól itt olvashat.
További információért keresse fel az Egyesület munkatársait!

A tartalomból (a címre kattintva a kurzor az adott témához ugrik):Ismételt HFS módosításra kerül sor (2018.05.08.)

A Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése a tervek szerint 2018. május 24-i ülésén (meghívó itt) fogja elfogadni a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia újabb módosítását [innen tölthető le (doc, 1,09 MB)]. A tervezett módosítások indoklása itt olvasható: [innen tölthető le (pdf, 241 kb)].
Lap tetejére


Újabb HFS módosítás készül (2017.12.04.)

A Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése a tervek szerint 2017. december 12-i ülésén (meghívó itt) fogja elfogadni a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia újabb módosítását [innen tölthető le (doc, 1,09 MB)]. A tervezett módosítások indoklása itt olvasható: [innen tölthető le (doc, 24 kb)].
Lap tetejére


A közgyűlés módosította a Stratégiát (2017.05.18.)

A Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2017. május 18-i ülésén (meghívó itt) elfogadta a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosított dokumentumát [innen tölthető le (pdf, 1,6 MB)].
Lap tetejére


Az IH észrevételek átvezetésre kerültek a Stratégiában (2017.05.11.)

Az Egyesület Elnöksége és Tervezői Csoportja 2017. május 11-i ülésén az Irányító Hatóság észrevételei alapján átdolgozta a Helyi Fejlesztési Stratégiát. A dokumentumban a legnagyobb változás az egyszerűsített elszámolás lehetőségének megszűnése a 9. intézkedésnél. A május 18-i közgyűlés elé elfogadásra beterjesztett HFS dokumentum itt tekinthető meg: [HFS tervezet (pdf, 1,6 MB)]. A testületek ezen felül elkészítették a meghirdetésre szánt 4 HFS intézkedéshez kapcsolódó pályázati felhívások tervezetét. A tervezetek rövidesen benyújtásra kerülnek az Irányító Hatóság részére ellenőrzés, jóváhagyás céljából. A LEADER pályázati felhívások megjelenése legkésőbb 2017. október 31-ig várható.
Lap tetejére


Az Irányító Hatóság részére megküldésre került az új HFS (2017.03.28.)

Az Egyesület Elnöksége és Tervezői Csoportja 2017. március 28-i ülésén elfogadta a módosított Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét, amelyet véleményezésre meg is küldött az Irányító Hatóság részére. [A HFS tervezet innen tölthető le (pdf, 1,61 MB)] A véglegesített Stratégiát az Egyesület Közgyűlése fogja jóvá hagyni a tervek szerint 2017. májusban. A kapcsolódó LEADER pályázatok kiírására csak ezt követően kerülhet sor.
Lap tetejére


A Tervezők kijelölték az új irányvonalakat (2017.03.14.)

2017. március 14-én ülésezett a Zala Termálvölgye Egyesület Elnöksége és Tervezői Csoportja. Az ülésen megvitatásra kerültek a Stratégia módosításának indokai, s ez alapján kijelölésre kerültek a tervezői munka fő irányvonalai. A tervezett legfontosabb változtatások: a lehető legnagyobb fokú egyszerűsítés érdekében a HFS 9 intézkedéséből csak 4 intézkedés kerül meghirdetésre pályázati felhívásként, továbbá a Nyitott Porták fejlesztésére kiírt pályázatnál egyösszegű átalány módszert tervez alkalmazni az akciócsoport.
Lap tetejére


Kezdetét veheti a HFS módosítás (2017.03.07.)

2017. március 7-én országos LEADER konferencia került megszervezésre Kecskeméten, ahol az Irányító Hatóság szóbeli tájékoztatást nyújtott a HFS módosítás módjára vonatkozóan, valamint [nem végleges] iránymutatást adott a pályázati felhívások megtervezéséhez.
Bár még nem áll rendelkezésre minden szükséges útmutatás a feladat elvégzéséhez, de a helyi pályázók érdekében a Zala Termálvölgye Egyesület haladéktalanul hozzá fog a LEADER stratégia (forráselvonás miatti) módosításához és ezzel párhuzamosan a LEADER helyi pályázati felhívások előkészítéséhez. Az elkészült dokumentumokat az Egyesületnek be kell nyújtania az Irányító Hatósághoz jóváhagyásra.
Lap tetejére


Az Irányító Hatóság csökkenti a LEADER forrást (2016.12.07.)

Rossz hírek! Akciócsoportunk módosított támogató okiratot és tájékoztató levelet kapott az Irányító Hatóságtól 2016. december 7-i keltezéssel amelyből kiderült, hogy a Zala Termálvölgye Egyesület LEADER program megvalósítására fordítható forrásai jelentősen csökkennek. A fejlesztési forrás új összege 312.142.280 Ft (15%-os csökkenés), a működési forrás új összege 59.783.477 Ft (8%-os csökkenés). A csökkentés oka az ún. "determináció", azaz a 2007-2013-as Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jogcímei vonatkozásában megítélt, de még ki nem fizetett támogatások miatt az új ciklusra áthúzódó kötelezettségek okán történő forráslekötés.
Lap tetejére


Az Irányító Hatóság jóváhagyta a stratégiát (2016.07.25.)

A Zala Termálvölgye Egyesület kézhez kapta az Irányító Hatóság igazoló levelét a Helyi Fejlesztési Stratégia jóváhagyásáról. A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 2016. július 25.-én állította ki a HFS kiválasztásáról és jóváhagyásáról, valamint véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismeréséről szóló dokumentumát.
Lap tetejére


A közgyűlés elfogadta a végleges stratégiát (2016.05.18.)

A Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2016. május 18-i ülésén (meghívó itt) elfogadta a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia végleges dokumentumát [innen tölthető le (pdf, 1,61 MB)] és az Irányító Hatóság útmutatásaira adott válaszokat [innen tölthető le (pdf, 518 KB)].
Lap tetejére


A Tervezői Csoport módosította a HFS-t (2016.04.28.)

A Zala Termálvölgye Egyesület 2016. februárban e-mail-es, áprilisban hivatalos formában (ügyfélkapun keresztül) is benyújtotta a Helyi Fejlesztési Stratégia első tervezetét az Irányító Hatóság részére. Az Irányító Hatóság a dokumentumot megvizsgálta, megfogalmazta és 2016. április 19-én megküldte az egyedi, minőségi továbbfejlesztési útmutatásait az Egyesület részére.
A Stratégia az IH észrevételeinek megfelelő átdolgozása, véglegesítése érdekében az Egyesület Tervező Csoportja 2016. április 28-án ült össze. Legfontosabb feladatként a TCS meghatározta a kiválasztási szempontokat valamennyi intézkedés vonatkozásában a korábbi pályáztatási tapasztalatok és a helyi céloknak megfelelően. Elkészültek továbbá a HFS hiányzó részei: a pályázatok kiválasztásával kapcsolatos döntéshozatali folyamatok bemutatása, a működésre tervezett költségvetés szöveges alátámasztása, a monitoring és értékelési terv stb.
A módosított HFS dokumentumot és az IH javaslatokhoz kapcsolódó tervezői válaszokat a Tervezői Csoport véglegesítette, de jóváhagyni először az elnökség, majd ezt követően a közgyűlés fogja.
Lap tetejére


A közgyűlés elfogadta a HFS első tervezetét (2015.12.09.)

A Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2015. december 9-i ülésén elfogadta a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia első tervezetét [innen tölthető le (pdf, 1,47 MB)]. Az ülésről bővebb információ itt olvasható: http://zalatermalvolgye.hu/node/1793.
Lap tetejére


6. Tervezői Csoport ülés - utolsó simítások (2015.12.09.)

A HFS tervezet elfogadása érdekében összehívott közgyűlés előtt közvetlenül tartotta meg ülését a Tervezői Csoport, amelyet egyrészt a Stratégia tervezet véleményezés keretében beérkezett észrevételek számbavétele, másrészt a december 3-i HACS régiós találkozón elhangzott új információk indokoltak. Mindezek alapján a Tervezői Csoport a draft HFS dokumentumban néhány módosítást hajtott végre (a közgyűlés résztvevőinek figyelmét felhívták a változásokra a napirend tárgyalásakor). A legfontosabb változás a támogatási arányoknál került végrehajtásra: 100% helyett 95% a térségi együttműködési nonprofit konstrukcióknál, az egységes 70% helyett hátrányos helyzet szerint differenciált rendszer beépítése a forprofit konstrukcióknál.
Lap tetejére


Véleményezze Ön is a Stratégia tervezetét! (2015.12.01.)

A "VP-19.1-15 - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása" pályázati felhívás alapján elkészült a Zala Termálvölgye Egyesület 2014-2020-as LEADER Helyi Fejlesztési Stratégiájának első tervezete. A Stratégia tervezet innen tölthető le (pdf, 921 KB).
Véleményezze a Stratégia tervezetet Ön is! Az észrevételeket, javaslatokat 2015. december 7. hétfő 16.00 óráig várjuk az info@zalatermalvolgye.hu e-mail címre.
Lap tetejére


Tárgyalta a HFS tervezetet a Tervezői Csoport (2015.11.30.)

2015. november 30-án a Tervezői Csoport ötödik ülése keretében tárgyalta és a Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése részére elfogadásra javasolja a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia első tervezetét.
Lap tetejére


Tárgyalta a HFS-t az elnökség (2015.11.27.)

A Helyi Fejlesztési Stratégia első tervezetét a Zala Termálvölgye Egyesület közgyűlése 2015. december 9-i ülésén tervezi elfogadni. A közgyűlés elé beterjesztésre kerülő HFS dokumentumot az Egyesület elnöksége is tárgyalta 2015. november 27-i ülésén.
Lap tetejére


Tervezői Csoport 4. ülése (2015.11.17.)

A Tervezői Csoport negyedik ülését 2015. november 17-én tartotta az Egyesület tárgyalójában. A tervezők folytatták LEADER intézkedések részleteinek kidolgozását, valamint megtárgyalták a HFS térségközi együttműködési illetve EFOP 1.7 pályázathoz kötődő vonatkozásait is. A térségek közötti együttműködések között egyenlőre a dél-franciaországi LEADER szervezetekkel körvonalazódó rövid élelmiszerlánc témájú projekt, valamint egy Zala megyei akciócsoportok együttműködésével létrehozandó "Zala brand" került rögzítésre. Az EFOP 1.7 pályázatot az akciócsoport különálló intézkedésként szerepeltette. Ezen intézkedés tartalma a Zalaszentgróti Járási Esély kerekasztal keretein belül (a kerekasztal tagja az Egyesület is) került kidolgozásra, részletesen kidolgozott intézkedésként a 2015. év végén elfogadott Zalaszentgróti Járási Esélyteremtő Programtervben" is szerepelt. A projekt munkacíme "Esély-hálózat működtetése Zalaszentgrót térségében" lett.
Lap tetejére


Tervezői műhelybeszélgetés helyi termék témában (2015.11.05.)

A 2015. november 5-i zalaszentgróti helyi termék témájú műhelybeszélgetésen a releváns pályázati felhívások ismertetésén túl a Tervezői Csoport felvázolta a megjelent térségbeli gazdák, vállalkozók számára a HFS tervezet helyi termék témájú célkitűzéseit. [A rendezvényen bemutatott ppt diasor letölthető itt (pdf, 6,84 Mb)]
A műhelybeszélgetés fő célja, hogy kiderüljön az, hogy a HFS-ben kb. 1 éves szakértő által koordinált előkészítő munkát követően rögzített kapcsolódó fejlesztési célok valóban támogatást élveznek az érintett helyi termelők részéről, a gyakorlatban is kivitelezhető lesz-e a felvázolt fejlesztési program. A tervezett program bemutatását követően a gazdák elmondták véleményüket, feltették pontosító kérdéseiket (a rendezvényen sok olyan gazda is részt vett, aki a korábbi előkészítő műhelyeken nem volt ott, így csak most hallott először a REL ill. nyitott porta elképzelésről). Egyértelműen beigazolódott, hogy az érintett gazdák túlnyomó többsége partner lesz a tervezett Nyitott Porta hálózat létrehozásában, a rövid ellátási lánccal kapcsolatos együttműködés közös fejlesztésében. Sőt több termelő szerint a TCS által felvázolt ütemterv túl lassú, ennél sokkal gyorsabban is el lehetne/kellene jutni a program gyakorlati indulásához. A résztvevők abban maradtak, hogy a Nyitott Porta program előkészítése 2016. év első félévében összehívott újabb rendezvény keretében folytatódik majd.
A rendezvényen készült fotók megtekinthetőek facebook oldalunkon (link). A bemutatott helyi élelmiszerrendszer tanulmány honlapunkon érhető el (letöltés – pdf, 5,1 MB).
Lap tetejére


Műhelybeszélgetés lesz helyi termék témában (2015.10.27.)

Az Egyesület 2015. november 5-én fórumot szervez Zalaszentgróton a Turisztikai Irodában a Helyi Fejlesztési Stratégia helyi termék előállítókat érintő részeiről való konzultáció érdekében. A meghívó honlapunkon olvasható (itt).
Lap tetejére


Tervezői Csoport 3. ülése (2015.10.21.)

A Tervezői Csoport harmadik ülését 2015. október 21-én tartotta az Egyesület tárgyalójában. A tervezők ezúttal a tervezett LEADER intézkedések legfontosabb paramétereiről tanácskoztak. Az ülés keretében a TCS tagok végigbeszélték a HFS útmutató által elvárt tartalommal kidolgozott intézkedéseket, s több ponton korrigálták az előterjesztett anyagot. A korábbi fórumok és TCS ülések folyományaként a következő 9 intézkedés kidolgozása van folyamatban:

 1. Fecskeházak fejlesztése - közösségi célú - 75-85%-os támogatási arányok
 2. Ifjúságfejlesztési kisprojektek - közösségi célú - átalánytámogatás
 3. Innovatív térségi közösségfejlesztés - közösségi célú - 100%-os támogatási arány
 4. Térségi szolgáltatások fejlesztése - közösségi célú - 100%-os támogatási arány
 5. Gazdálkodó települési közösségek - nonprofit, de gazdaságfejlesztő hatású - 75-85%
 6. Közösségfejlesztési kulcsprojektek - közösségi célú - 75-85%
 7. Innovatív gazdaságfejlesztési projektek - vállalkozási célú - 70%
 8. Nyitott porta hálózati projektek - nonprofit, de gazdaságfejlesztő hatású - 100%
 9. Nyitott porta hálózathoz kapcsolódó egyedi projektek - vállalkozási célú - 70%

Lap tetejére


Fórum Zalaszentivánon (2015.10.20.)

A Zala Termálvölgye Egyesület 2015. október 20-án 17.00 órakor fórumot tartott a 2014-2020-as LEADER programban újonnan csatlakozó települések (Alibánfa, Kemendollár, Pókaszepetk, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc) helyi szereplő számára LEADER témában. A fórumon valamennyi polgármester, több gazdálkodó, civil szervezeti képviselő vett részt.
A rendezvényen bemutatásra kerültek a Vidékfejlesztési Program várható központi kiírásai (pl. településkép-fejlesztés), amelyre a visszajelzések alapján jelentős érdeklődés lesz a térségből.
A Tervezői Csoport elnöke és a munkaszervezet vezető ismertette a Helyi Fejlesztési Stratégia aktuális változatát és kérték a jelenlévők javaslatait, véleményét. A felvázolt intézkedések megmozgatták a résztvevő szervezetek képviselőinek fantáziáját, több konkrét projektelképzelés is elhangzott a hozzászólásokban. Ezek mindegyike passzolt valamelyik tervezett konstrukcióhoz (pl. kültéri sütőhely a faluközpontban, bekapcsolódás a térségi együttműködésbe nyári napközi témában stb.).
Lap tetejére


Meghívó 2015. október 20-i fórumra (2015.10.13.)

A Zala Termálvölgye Egyesület 2015. október 20-án 17.00 órakor fórumot szervez a 2014-2020-as LEADER programban újonnan csatlakozó települések (Alibánfa, Kemendollár, Pókaszepetk, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc) helyi szereplő számára LEADER témában. Részletes meghívó honlapunkon.
Lap tetejére


Műhelybeszélgetés polgármesterekkel (2015.10.08.)

Az akciócsoport polgármestereivel folytatott műhelybeszélgetésre 2015. október 8-án került sor a zalaszentgróti Turisztikai Irodában (Templom tér 7.). A fő téma: az önkormányzatok által megpályázható tervezett LEADER pályázati kiírások körének átbeszélése. A fórumon bemutatásra kerültek a legutóbbi Tervezői Csoport ülés keretében körvonalazódó fejlesztési irányok. Ezt követően a rendezvényen részt vevő TCS tagok és polgármesterek véleményt cseréltek a felvázolt közösségi LEADER irányok szükségességéről. A kisebb falvak képviselői jelezték, hogy a településeken sokmilliós fejlesztési szükségletek vannak, amely kérdéses, hogy központi kiírásokból, például a TOP-ból reálisan elérhetőek lesznek-e. A Tervezői Csoport képviselői kifejtették azon álláspontjukat, hogy a közösségi célokra rendelkezésre álló elenyésző mennyiségű forrás (148 millió Ft) nem alkalmas arra, hogy az akciócsoport 30 településén több 10 millió Ft-os beruházások valósuljanak meg.
E nehéz helyzetre a műhelybeszélgetés során a következő jelenlévők többsége által támogatott megoldás körvonalazódott ki.
A települések sokmilliós beruházásai elsősorban a VP központi kiírásai keretében kell, hogy megvalósuljanak. Ennek érdekében az akciócsoport a jövőben is aktív tájékoztató tevékenységet fog végezni a térségben.
A 2007-2013-as fejlesztési időszak egyik legsikeresebb térségi LEADER kezdeményezése a Fecskeház Program volt. Ennek folytatása maximum 5 millió Ft/projekt támogatással célszerű. Az önkormányzatok javaslatára erre az intézkedésre csak minimális mértékű keret (15 millió Ft, 3 projekt) kerülne beállításra (az előző ciklusban szinte már mindenhol elkészült, ahol ilyet terveztek).
A sikeres ifjúságfejlesztési gyakorlat, a kisprojektek rendszerének LEADER adaptációja látványos eredményekkel kecsegtet relatív kis forrás felhasználásával (max. 150.000 Ft/projekt, kb. 4,6 m Ft keret, kb. 30 projekt). Egyszerűsített eljárásrenddel reálisan elérhető cél, hogy a térségi települések többségén megvalósuljon egy-egy ifjúsági közösség által szervezett rendezvény, eszközbeszerzés stb.
Települési szintű rendezvények szervezése nem célszerű, ugyanakkor a körvonalazódó "innovatív térségi közösségfejlesztés" LEADER intézkedés lehetővé tenné, hogy egész térségi együttműködést feltételező "soft" projektek megvalósuljanak. Ezek a projektek közös ötletelés, projektfejlesztés nyomán kerülnének kidolgozásra. Az ötletelés már a műhelynapon megkezdődött (pl. mentorálási támogató projekt az ifjúságfejlesztési kisprojektekhez; Polgármester Akadémia tanulmányúttal; nyári napköziket segítő program stb.).
A 2007-2013-as időszakban sikeres megoldás volt közös eszközök beszerzése (pl. rendezvénysátrak), amelyeket azután önköltségi áron, meghatározott foglalási rendszer szerint valamennyi településen igénybevehetők voltak. A módszer folytatásaként "térségi szolgáltatások fejlesztése" néven körvonalazódik HFS intézkedés. A műhelytalálkozón 2 témakör is szóbakerült szükségletként: egyrészt szabadtéri játékeszközök (pl. ugrálóvár), másrészt járda finisher beszerzése.
Nemcsak a korábbi projekt ötlet gyűjtés, hanem a rendezvény résztvevő is megerősítették, hogy szükséges a folytatása a "gazdálkodó települési közösségek" fantázianevet viselő konstrukciónak. A tervezett HFS intézkedés keretében továbbra is lehetőség lenne közösségi feldolgozók létrehozására, ugyanakkor erőssége a konstrukciónak a rugalmasság, lehetőség van a helyi szükségletekhez igazodó egyedi, kreatív gazdaságfejlesztési ötletek megvalósítására is.
A fórumon egyértelműen megfogalmazásra került az igény egy a gazdálkodó települési közösségek kiíráshoz hasonlóan rugalmas konstrukció megalkotására a közösségfejlesztés témakörében is. A beszélgetés során körvonalazódó megoldás szerint a HFS-ben létrejönne egy "közösségfejlesztési kulcsprojektek" elnevezésű intézkedés, amely nemcsak a szabadtéri rendezvényterek támogatására lenne alkalmas, hanem más helyi igényeknek megfelelő beruházások létrejöttét is segíthetné.
Lap tetejére


Tervezői Csoport 2. ülése - körvonalazódnak az irányok (2015.10.07.)

A Tervezői Csoport második ülésére 2015. október 7-én került sor. A csoport részletesen megtárgyalta a szóbajöhető gazdaságfejlesztési irányokat. Egyetértés volt abban, hogy az Irányító Hatóság elvárásainak megfelelően a HACS rendelkezésére álló 368 millió forintos LEADER fejlesztési forráskeret 60%-a gazdaságfejlesztési célokra kerüljön felhasználásra. Az így képzett 221 millió forintos gazdaságfejlesztési kerettel kapcsolatban a tervezők két fő célt fogalmaztak meg: egyrészt teljesíteni szükséges a Vidékfejlesztési Program által elvárt kb. 4 fős munkahely indikátort, másrészt folytatni a már megkezdett utat, a helyi termékek fejlesztését.
A munkahelyteremtés érdekében a TCS kidolgozott egy támogatási konstrukciót "Innovatív gazdaságfejlesztési projektek támogatása" címmel a BKÜ településeken sikeres hazai pályázat, az ún. "Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban" mintájára 20 millió forintos maximális támogatási összeggel és 100 millió forintos forráskerettel. Ezen intézkedés keretében több, a projektötlet-gyűjtés során igényként beküldött innovatív beruházás megvalósulhat azzal a kikötéssel, hogy legalább 1 fő foglalkoztatását vállalnia kell a projektgazdának.
A gazdaságfejlesztési keret fennmaradó része (121 millió Ft) kapcsán a tervezők a 2015. év során lebonyolított térségi élelmiszerrendszer kutatás következtetései, javaslatai alapján egy ún. Nyitott Porta hálózat létrehozását javasolják. E fejlesztési irány a szakértői munkának köszönhetően nem csak hogy szakmailag megalapozott, hanem a helyi szereplők részvételével zajló nagylétszámú műhelymunkák során is alátámasztást nyert (pl. 2015. márciusi 80 fős műhelynap illetve 2015. szeptemberi 69 fős műhely).
Az ülés végén a Tervezői Csoport hozzákezdett a potenciális közösségfejlesztési irányok körvonalazásához. A közösségi célokra rendelkezésre álló keret (148 millió Ft) rendkívül szűk mozgásteret enged, ezért körültekintően kell eljárni a fejlesztési célok meghatározásakor. A TCS egyetértett abban, hogy ahhoz, hogy érezhető hatást tudjanak elérni a térségben a közösségi célú LEADER intézkedések csak egész térséget érintő együttműködési projekteket és kisléptékű egyedi beruházásokat érdemes támogatni. A több tízmilliós épületfelújítási projekteket az önkormányzatoknak, egyházaknak, civileknek a TOP illetve a VP központi kiírásaiból kellene megpályázniuk. Ezen elvek mentén a körvonalazódó fejlesztési irányok: 1. újabb fecskeházak építése (ahol még nem készült az előző ciklusban); 2. ifjúságfejlesztési kisprojektek és egész térséget lefedő ifjúsági projektek (a Zalaszentgróti Járás Esély Kerekasztal tevékenysége nyomán jött elő ez az igény); 3. egész térséget lefedő együttműködési projektek (pl. Polgármester Akadémia, újabb közös eszközök beszerzése); 4. közösségi feldolgozók fejlesztése (számos beadott kapcsolódó projektötlet); 5. szabadtéri fedett rendezvényterek (projektötletgyűjtés alapján).
Lap tetejére


Megkezdte a munkát a Tervezői Csoport (2015.09.28.)

Az Egyesület 2015. szeptember 16-i közgyűlésén megválasztásra került a 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia tervezését koordináló Tervezői Csoport. Tagjai:

 1. Guitprechtné Molnár Erzsébet elnök, a Tervezői Csoport vezetője.
 2. Boda Adrienn, civil szféra,
 3. Dormánné Péter Márta, civil szféra,
 4. Horváth János, vállalkozói szféra,
 5. Kozmáné Vadász Viktória, vállalkozói szféra,
 6. Zsuppán József, közszféra,
 7. Szabó Tibor, az Egyesület munkaszervezet vezetője.

A Tervezői Csoport alakuló ülését 2015. szeptember 28-án tartotta a zalaszentgróti LEADER irodában (Zalaszentgrót, Batthyány u. 13.). Az ülésen a csoport elfogadta a TCS szervezeti és működési szabályzatát, továbbá átbeszélésre kerültek a 2007-2013-as LEADER program megvalósulásának tapasztalatai, bemutatásra került a projektötlet gyűjtés eredménye. Megkezdődött a HFS tervezés teendőinek ütemezése, az alapelvek tisztázása, valamint a HFS célrendszer körvonalazása. A TCS tagjai fontosnak tartották, hogy az előző ciklus sikeres kezdeményezései (fecskeház program, gazdálkodó települési közösségek, térségi eszközpark), valamint a megkezdett folyamatok (helyi termék fejlesztés) folytatásra kerüljenek.
Lap tetejére


Projektötlet gyűjtés és visszacsatolás (2015.09.28.)

A Zala Termálvölgye Egyesület a felkészülés érdekében 2015. május-júniusában projektötletgyűjtést hajtott végre a térségben a partneri körében (http://zalatermalvolgye.hu/node/1756). A felhívásra 62 db adatlap érkezett, amelyen 252 db fejlesztési elképzelés került kifejtésre 6,2 milliárd Ft értékben.
Az Egyesület munkatársai 2015. szeptemberében minden beküldőnek személyre-szabott e-mail üzenetben írta meg a megküldött fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó intézkedések hivatkozásait a Brüsszel által elfogadott Vidékfejlesztési Programban.
Lap tetejére


Átalakult a LEADER akciócsoport területe (2015.09.28.)

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának a 5/2014. (II. 6.) számú közleménye alapján lebonyolított előzetes regisztráció alapján a Zala Termálvölgye Egyesület a 2014-2020-as EU programozási időszakban a következő 30 település vonatkozásában tervezi a LEADER program végrehajtását:
Alibánfa, Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kemendollár, Kisgörbő, Kisvásárhely, Ligetfalva, Mihályfa, Nagygörbő, Óhíd, Pakod, Pókaszepetk, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Tilaj, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalacsány, Zalaszentgrót, Zalaszentiván, Zalaszentlászló, Zalaszentlőrinc, Zalavég
A 2007-2013-as LEADER ciklusban az Egyesület működési területéhez tartozó 9 Hévíz térségi település (Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalaköveskút) a jövőben a Hévíz-Balaton-Zalai dombhátak LEADER Egyesület égisze alatt vesz részt a LEADER programban.
Lap tetejére