EMVA Falugondnoki-, polgárőr stb. gépjármű pályázat 2015.

Megjelent a vidéki alapszolgáltatások támogatásáról szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet.
A jogcímrendelet az 2015. április 17-én megjelent Magyar Közlönyben olvasható: www.magyarkozlony.hu.

Támogatás igényelhető új gépjármű beszerzésére az alábbi célokra:

  • kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan,
  • kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan.

Egyéb szolgáltatás: "a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások, továbbá bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatások"

Keretösszeg: legalább 15 milliárd Ft országosan
A 2. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.
Egy támogatási kérelem keretében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege az alábbi gépjármű-kategóriák esetében:

  • terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint;
  • mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint.

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos MVH közlemény ezen a felületen fog hamarosan(!) megjelenni: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek

A pályázati lehetőségről a közreműködő szervezet, az MVH Zala megyei kirendeltsége még áprilisban tájékoztató fórumot fog tartani. A tájékoztatón való részvétel minden pályázó számára ajánlott! Időpontot és helyszínt hamarosan közzétesszük!

Kiíró: 
Miniszterelnökség
Beadás időszaka: 
2015. május 7. 8:00 - 2015. május 13. 18:00