Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Megjelent az Ifjúsági Garancia Program részeként a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázati kiírás.

Pályázók köre: vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat végző vállalkozások, nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek

Támogatási összeg: A támogatási kérelem meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft, amelyből az első komponens rendelkezésre álló tervezett keretösszege 1,1 Mrd Ft, amely kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén használható fel. Az első komponensben támogatott támogatási kérelmek várható száma: összesen legfeljebb 6 db, kevésbé fejlett régiónként legfeljebb 1 db.

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez. A támogatási kérelem az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani. A program célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. A konstrukció mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.
A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják. A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 18-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. A pályakezdő álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.

A program részcéljai:
- életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti
tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
- élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése
pénzügyi támogatással (piacszerzés, megtartás, bővítés, hálózatosodás, fenntarthatóság
biztosítása);
- a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés
elősegítése;
- együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások
között, továbbá a régiók között a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között a szinergiák
optimális kihasználása végett.

A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg. Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben
nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok
legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik
támogatása céljából, 10% önrész mellett.

Bővebb információ itt.

Beadás időszaka: 
2014. december 31 (Egész nap)