Monitoring kötelezettség nyertes pályázóknak 2014. március 19-ig

Monitoring kötelezettség nyertes pályázóknak 2014. március 19-ig

Az EMVA falumegújítás, vidéki örökség megőrzése, turisztika, mikrovállalkozás fejlesztés és LEADER jogcímeken nyertes pályázók kötelező monitoring adatszolgáltatási kötelezettsége 2014. február 17. és március 19. között.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott projektek kiegészítő monitoring célú adatszolgáltatása a monitoring adatszolgáltatással egyidejűleg, 2014. évben február 17. és március 19. között teljesíthető.

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a Nemzeti Agrárkamara falugazdászai nyújtanak segítséget. Elérhetőségek itt: http://nak.hu/hu/kamara/ugyfelszolgalati-irodak

A Keszthelyi Járáshoz tartozó településeken segítséget nyújt többek között:
Pusztainé Fodor Ágnes - 30/277-7914
Lönhárdné Nyéki Erika - 30/857-7484

A Zalaszentgróti Járáshoz tartozó településeken kereshető:
Keresztes János - 30/356-2147
Ujj Aurél - 70/436-5273

A részletes útmutatás itt olvasható: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...