LEADER 2013. - Fecskeházak létrehozásának támogatása

A 35/2013. (V.22) VM rendelet megjelenésével pályázhatóvá váltak a Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott intézkedések.

A 10 féle LEADER pályázati kiírás közül a 6. intézkedés megnevezése: Fecskeházak létrehozásának támogatása

Támogatás célja:
Fecskeházak kialakításának támogatása, a fiatalok letelepedésének segítése céljából.
Támogatható tevékenységek:
1. Térségi településeken meglévő épületek, épületrészek felújítása, lakhatóvá tétele.
2. Fecskeházak berendezési tárgyainak, eszközeinek beszerzése.
3. Fecskeház létrehozáshoz, férőhely meghirdetéséhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek.

Támogatható tevékenységek: A fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt költségek. Pl. építés, gépbeszerzés, eszközbeszerzés, rendezvény, képzés, marketing, egyéb.

Pályázók köre: települési önkormányzat, nonprofit szervezet, egyház
Támogatás: 100% vissza nem térítendő támogatás
Tám. összeg: 500.000 - 10.000.000 Ft
Jogosult települések köre: Minden Zala Termálvölgye térségi település

További támogatási feltételek a LEADER Intézkedési Terv 6. intézkedési pontjánál, a LEADER jogcímrendeletben, valamint a Végrehajtási rendeletben olvashatók.

A pályáztatás kétfordulós.
Az első fordulóban az itt letölthető projekt adatlapot kell kitölteni és személyesen vagy postán két eredeti példányban a Zala Termálvölgye Egyesület irodájába eljuttatni.
Kérjük vegye figyelembe, hogy a HBB csak a hiánytalanul benyújtott projekt adatlapokat bírálja el, ennek érdekében beadás előtt feltétlenül egyeztessen az Egyesület munkatársaival. A várakozás elkerülése érdekében, kérjük szíveskedjen előzetesen időpontot egyeztetni személyesen, vagy telefonon. Egy projekt esetén az iratanyagok átnézésére maximum 1 óra időtartam áll rendelkezésünkre.

A második fordulós elektronikus beadáshoz kapcsolódó útmutatásokat és dokumentumokat a 91/2013 (VI.06.) MVH közlemény tartalmazza.

Pályázatírás előtt fejlesztési elképzelésével előzetesen mindenképpen keresse fel az Egyesület munkatársait!

Vegyen részt tájékoztató, tanácsadó rendezvényeinken!
A fórumon elhangzott előadás anyaga az általános információkról, a pályázat írásáról és benyújtásáról itt megtekinthető.
A LEADER pályázat elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadó rendezvényeken elhangzott előadás anyaga itt megtekinthető.

Kiíró: 
Vidékfejlesztési Minisztérium
Beadás időszaka: 
2013. június 17. 8:00 - 2013. szeptember 30. 18:00