Sikeres konferencia a hagyományos gyümölcsösökről

Sikeres konferencia a hagyományos gyümölcsösökről
Hírvideo: 
Nézze meg a kapcsolódó videót!

„A hagyományos gyümölcsösök lehetséges szerepe a vidéki gazdaságfejlesztésben” címmel szervezett országos szakmai konferenciát a Zala Termálvölgye Egyesület 2012. augusztus 30-án Nagygörbőn.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által támogatott rendezvény Magyarországon az elsők között boncolgatta a hagyományos gyümölcstermesztés és gyümölcsfajták potenciális szerepét a jelen (jövő?) mezőgazdaságában, vidékfejlesztésében.
A téma az egész napos konferencián több oldalról is megvilágításra került. A tájfajták megőrzéséért tett kormányzati lépésekről, politikai célokról Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke adott tájékoztatást.
A térség és a Kárpát-medence hagyományos gyümölcsfajta gazdagságába Kovács Gyula erdész, örökségvédő gyümölcstermesztő adott betekintést.
A régi fajták megőrzése érdekében folytatott nemzetközi és hazai munkáról dr. Szani Zsolt, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal témavezetője adott tájékoztatást. Előadásában felvillantotta a régmúlt idők gyümölcstermesztési gyakorlatát, a jelenben megmaradt hagyományokat, értékeket.
Lantos Tamás agrármérnök, szociológus szűkebb hazájában, az Ormánságban egyfajta vidékfejlesztési programként több éve sikeresen futó - a hagyományos gyümölcstermesztéssel rokon - „alkalmazkodó gyümölcsészet” elveit, lényegét és eredményeit mutatta be a hallgatóságnak. A háztájit meghaladó méretben is működő termesztési rendszer alternatívát kíván adni a jelenleg a mezőgazdaságban szinte egyeduralkodó intenzív gyümölcstermesztésnek.
Ez utóbbiról Kocsisné Dr. Molnár Gitta, a Pannon Egyetem Georgikon Karának egyetemi docense adott (laikusok által is érthető) ismertetést. Előadásában bemutatta, hogy a XX. század során hogyan (és miért) jutott el Magyarországon a gyümölcstermesztés a hagyományos gazdálkodástól a mai intenzív termelési rendszerekig. Végül képekben is megmutatta a jelenleg legmodernebbnek tartott „szuperintenzív” termesztési rendszert egy Zala megyei ültetvény gyakorlatában.

A konferenciát szervező Zala Termálvölgye Egyesület elnöke, Guitprechtné Molnár Erzsébet a térségi hagyományos gyümölcsösök telepítését ösztönző 2011-es LEADER pályázatot ismertette előadásában. Ezt követően Hosszú Zsuzsanna, a zalaszentgróti helyi termék bolt munkatársa adott átfogó képet a térségi élelmiszerekről, kézműves termékekről.
További „helyi elemként” a rendezvénynek helyet adó Nagygörbő településsel szomszédos kisgörbői pálinkafőzde ügyvezetője, Horváth János kínálta hagyományos gyümölcsfajtákból főzött pálinkáit a résztvevőknek (azok legnagyobb örömére).

A dr. Pálfi Dénes kertészmérnök által moderált pódiumbeszélgetés során a hagyományos gyümölcsösök szerepéről komoly szakmai vita alakult ki, amihez az is hozzájárult, hogy nemcsak az előadók, hanem a hallgatóság soraiban is szép számmal foglaltak helyet a téma ismerői, gyakorlói, szakértői.
A hozzászólók nagyjából két csoportra oszlottak. Míg többek szerint a hagyományos fajták és termelési rendszerek elsősorban a tradíciók, elődeink tudásának megőrzése, valamint a változatos élővilág fenntartása miatt elengedhetetlenek. Gazdasági szerepük csekély, elsősorban a zártkertekben, a háztartások élelmezésében bírhatnak jelentőséggel. A mai piacgazdaság legfeljebb, mint különleges helyi termékek (pl. pálinkák, lekvárok) alapanyagát láthatja a hagyományos gyümölcsösök termésében.
Több résztvevő és előadó ugyanakkor a jelenlegi gyümölcstermesztést „zsákutcának” tekinti, ami a fosszilis energiahordozóktól abszolút mértékben függ és jelenlegi formájában már középtávon is fenntarthatatlan. Véleményük szerint a régi fajták és hagyományok - modern eszközökkel, kutatással, tudással ötvözve - az évek múlásával az élelmiszertermelés és a szükségszerűen bővülő „önellátás” reális alapelemei lehetnek.

Az igazság talán valahol a kettő között van.
Mindenesetre a rendezvény eredményessége felülmúlta az előzetes várakozásokat. Több résztvevő is megjegyezte, érdemes volt több száz kilométert utaznia a konferenciáért. Egy, a témával ilyen mélységben most először találkozó, intenzív gyümölcstermesztéssel foglalkozó szakember például a következőt írta a szervezőknek a konferencia másnapján: „…hasznosnak és érdekesnek tartottam az előadásokat, a gyümölcstermesztéshez való egészen másféle viszonyulást.”
A rendezvényen elhangzott előadások és a konferenciáról készült fotók megtekinthetőek az Egyesület honlapján.

Készítette: Zala Termálvölgye Egyesület
Közzététel időpontja: 2012. augusztus 31.