Monitoring kötelezettség minden nyertesünknek 2012. február 13. és március 12. között!

Monitoring kötelezettség minden nyertesünknek 2012. február 13. és március 12. k

A 18/2009. (III.6.) FVM rendelet értelmében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések (pl. ÚMVP III. turisztika) kedvezményezettjei évenkénti monitoring adatszolgáltatásra kötelezettek.

A támogatási határozattal rendelkezők az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2012-ben február 13. és március 12. között tehetnek eleget. Az adatszolgáltatást kizárólag ügyfélkapun keresztül elektronikus úton lehet teljesíteni.

A kötelezettség tehát kiterjed a Zala Termálvölgye Egyesület által támogatásban részesített pályázókra is a következő jogcímeknél:
- ÚMVP III. Falumegújítás és fejlesztés,
- ÚMVP III. Vidéki örökség megőrzése,
- ÚMVP III. Turisztikai tevékenységek ösztönzése,

Az ÚMVP IV. LEADER és ÚMVP III. Mikrovállalkozások fejlesztése jogcímek esetében NINCS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG!

Az adatszolgáltatásról részletes információkat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) közzétett útmutatókból, közleményekből kaphat.
Például:
28/2012. (II. 10.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól - link: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...

Az adatszolgáltatás elmulasztása szankciókat vonhat maga után!
Kérjük - amennyiben 2011. december 31-ig kézhezkapta támogatási határozatát - Ön is teljesítse monitoring kötelezettségét!

Forrás: Zala Termálvölgye Egyesület munkaszervezete
Közzététel időpontja: 2012. február 13.