Tilajújhegyi Művelődési ház

Tilajújhegyi Művelődési ház felújítása
Tilajújhegyi Művelődési ház felújítása
Tilajújhegyi Művelődési ház felújítása
Tilajújhegyi Művelődési ház felújítása

Tilaj község Önkormányzata 2009. évben támogatási kérelmet nyújtott be a 135/2008. FVM rendelet alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz falumegújításra-és fejlesztésre igénybe vehető támogatásra a Tilajújhegyi Művelődési Ház felújítása érdekében.

A beruházás összköltsége 5.555.625 Ft volt, melyhez 4.437.813 Ft támogatást hívott le az Önkormányzat, a felújításhoz szükséges önerőt 1.117.812 Ft-ot visszafogott gazdálkodásának köszönhetően 2011. évi költségvetési előirányzata terhére biztosítani tudta az Önkormányzat.

A Művelődési Ház 1950-es években épült, felújítására azóta nem került sor. A tető helyenként beázott, a tetőszerkezett erősen szúette volt, az épület külső megjelenését a máladozó vakolat rontotta, nem volt akadálymentesítve – az esztétikai problémákon túl ezen hiányosságai miatt funkcióját nem tudta már betölteni.
A beruházás során a Művelődési Ház tetőcseréje, külső szigetelése és homlokzat festése, lapostető héjazat alatti szigetelése és tetőcseréje,az ereszcsatorna cseréje, lábazat köré kavicságy kialakítása, mozgássérül rámpa és új, burkolt lépcső kialakítása, hátsó bejárat fölé előtető építése és az ablakokban könyöklők ráépítése valósult meg.

A beruházást az Eurosiding Kft. (Gyűrűs ) végezte el 2011. május 20. és 2011. július 15. napja között, ünnepélyes átadására a falunapon 2011. augusztus 20.-án került sor. Az eseményről hírt adott a térség helyi újságja, a Kellővölgyi Hírmondó is.

A projekt alapadatai
Projekt címe: 
"Művelődési ház felújítása"
Pályázó neve: 
Tilaj Község Önkormányzata
Támogatás összege (Ft): 
4437813
Projekt összköltsége (Ft): 
5555625
Támogatási arány (%): 
100
Projektzárás dátuma: 
2011. december 12
Projekt jellege: 
Infrastrukturális fejlesztés
Megvalósítás helyszíne(i): 
8935 Tilaj (Tilajújhegy), Szabadság u. 31.